Myndigheder

Information og nyheder

Nyttige erhvervs links

 

Det officielle Danmark (borger.dk)

De nye ministerier         Folketinget

Regioner og kommuner     Kommunernes Landsforening

Sundhedsvæsnet     Sygeforsikring Danmark     Forbrugerstyrelsen

Bygge- og boligregister        Boligejer.dk

    7222 1818

TastSelv:     Erhverv         Person

Ejendomsvurdering

Adresser / regioner

Skatteministeriets hjemmeside

Beløbsgrænser for Skat 2013-14        
Lovoversigt         Domme og afgørelser
Den juridiske vejledning


 Markedsinformationer
Nordjyske     BT on-line     Børsen     NetPosten

DR TV Nyheder     TV2 - Nord     TV2 News
Sporten.dk     TV2 Nyhederne     TV2 tekst TV

       
Flybilletter
               
IT-support fra 1600-talletLogin på Digital Post
Digitale regnskaber
Blanketter / Indberetning
WEBREG: Registrering og ændring af virksomheder

CVR Det centrale virksomhedsregister
Net-Faktura (EAN) til offentlige myndigheder               
Årsregnskabsloven
    Ekspot Kredit Fonden
       
                            Google

    Postkvittering     Mobil-porto
Portotakster fra 1. januar 2015

Retsinformation     Familieadvokaten     Tinglysning    Domstolene

RKI og KOB (Købmandsstandens Oplysnings Bureau)